Facebook

Google Plus

Niedziela, 27 Maja 2018 | 23:09:25

Szukaj szkoły

Szkoły na mapie

Uczelnia Łazarskiego (studia podyplomowe)

Dodaj do ulubionych
Telefon: (22) 54 35 322, 801 333 33  
Adres ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl

Opis

Historia
Uczelnia Łazarskiego
, jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Początek działalności edukacyjnej Uczelni Łazarskiego datowany jest na lipiec 1993 r., gdy na podstawie zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej i wpisu do rejestru szkół niepaństwowych Ministerstwa Edukacji (pod numerem 22) powstała Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
5 lat później, w roku 1997, uzyskane pozwolenie na uruchomienie Wydziału Prawa wygenerowało nową nazwę – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
W czerwcu 2000 roku Uczelnia zyskała patrona. W uznaniu zasług oraz ogromnego dorobku zawodowego dla dr Ryszarda Łazarskiego – założyciela i pierwszego rektora szkoły – Minister Edukacji Narodowej podjął uchwałę o nadaniu uczelni Jego imienia. Przez kolejnych 10 lat szkoła funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
W lipcu 2010 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia zmieniła oficjalną nazwę na Uczelnia Łazarskiego, zaś decyzją Założyciela Wydział Prawa został przemianowany na Wydział Prawa i Administracji.

Misja
Misją Uczelni Łazarskiego - zgodnie z zamierzeniami Założyciela, Ryszarda Łazarskiego - jest stworzenie miejsca , które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.
Międzynarodowa społeczność Uczelni Łazarskiego zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii.
Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

Praktyczne programy nauczania

Kształcimy prawników, ekonomistów, finansistów, biznesmenów, pracowników administracji oraz polityków i dyplomatów, którym zapewniamy najwyższy poziom nauczania, łączący solidną wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi. Kształcimy po polsku i po angielsku, a dzięki brytyjskiej akredytacji umożliwiamy naszym absolwentom zdobycie dwóch dyplomów - polskiego Uczelni Łazarskiego oraz brytyjskiego Uniwersytetu Walijskiego.
Opracowane przez nas programy nauczania odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Przy ich tworzeniu współpracowano z praktykami biznesu i zostały zatwierdzone przez członków Rady Biznesu Uczelni Łazarskiego. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci szybko odnaleźć się w Twojej pierwszej pracy.
Zapomnij o męczącym wkuwaniu i przeładowanym programie nauczania. Dzięki nam wkroczysz na rynek pracy z najlepszym przygotowaniem, teoretycznym i praktycznym. Naszą jakość potwierdzają liczne certyfikaty, a równowagę między teorią a praktyka zapewniają współpracujące z nami firmy.
Wielką wagę przywiązujemy do tego, by nasze programy studiów były blokami startowymi do kariery zawodowej. Jesteśmy chyba jedyną uczelnią w Polsce, która robi to w tak systematyczny i konsekwentny sposób. Dlatego programy wielu specjalności przygotowywaliśmy wspólnie z partnerami biznesowymi, m.in. wiodącymi firmami doradczymi, bankami, agencjami interaktywnymi, koncernami turystycznymi oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. W efekcie tych działań powstał program - Uwaga kariera, który wyraża filozofię Uczelni, polegającą na jak najlepszym przygotowaniu studenta do wymagań rynku i ułatwieniu podjęcia pracy.
96% naszych absolwentów znajduje pracę zaraz po studiach!
W ramach współpracy z takimi firmami jak PwC, SAP, Koncern turystyczny TUI, IAB (International Advertising Bureau), BOC Group, Innovatika i Core PR przygotowaliśmy programy specjalności, na których kształcimy najbardziej poszukiwanych w Europie specjalistów: marketing interaktywny, Tourism and Travel Management, e-biznes i innowacje, rachunkowość zarządcza (przygotowanie do egzaminu CIMA),zarządzanie projektami, praktyka menedżerska w zarządzaniu ludźmi, biznes na rynkach wschodnich, Information Economics i EU Administration.
Współpraca z pracodawcami daje gwarancję, że wykładane treści rzeczywiście odzwierciedlają ich potrzeby. Zajęcia prowadzone są nie tylko przez wybitnych akademików, ale również przez ekspertów, praktyków, specjalistów, którzy nie ukrywają, że już w trakcie zajęć wyszukują najbardziej zaangażowanych studentów, by zaoferować im pracę.


Branżowe certyfikaty już na studiach
Dajemy Ci możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i potwierdzenia ich branżowym certyfikatem. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na sukces na rynku pracy. Na naszych kursach zdobędziesz odpowiednie przygotowanie szansę na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w wybranych przez siebie dziedzinach. Oto kilka przykładów:

 • Certificate In Business Accounting CIMA – certyfikat biznesowy uznawany międzynarodowo,
 • International Legal Skills – po ukończeniu tego kursu możesz otrzymać certyfikat austriackiego Center for International Legal Skills w Salzburgu,
 • Wybierając specjalność Zarządzanie Nieruchomościami zyskujesz podstawę do ubiegania się u Ministra Infrastruktury o licencję zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, pośredniczenia w obrocie oraz zarządzania nieruchomościami.

Indywidualny tok studiów
Na Uczelni obowiązuje system punktów ECTS, stosowanym przez najlepsze uczelnie europejskie. Dzięki temu będziesz mógł sam ułożyć swój plan zajęć i skoncentrować się na tych przedmiotach, które naprawdę Cię interesują. To pozwoli Ci podjąć pracę już podczas studiów!

Najlepsza kadra

Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, gry symulacyjne, studia przypadku, warsztaty, prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz profesjonalistów, odnoszących sukcesy w biznesie. Jeśli wykażesz się aktywnością, znajomością przedmiotu oraz odpowiednim zaangażowaniem, nasi wykładowcy mogą zaproponować Ci pracę.
Chcesz poznać najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa?
Spotkasz ich na naszych zajęciach! Współpracujemy z najlepszymi w świecie naukowym:

 • byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego sędzią Jerzym Stępniem,
 • byłym Ministrem Spraw Zagranicznych prof. Dariuszem Rosatim,
 • szefem BBN gen. prof. Stanisławem Koziejem,
 • ekspertem w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha dr hab. Robertem Gwiazdowskim.

Zajęcia na Uczelni Łazarskiego prowadzą też odnoszący sukcesy praktycy, do których należą m.in.:

 • Małgorzata Marczak z Onet.pl,
 • Maciej Ziemczonek z Grupy Allegro,
 • Andrzej Garapich z PBI,
 • Maciej Filipkowski - Dyrektor Generalny firmy Dell Polska,
 • Wiesław Thor - Wiceprezes banku BRE.


Współpraca międzynarodowa

jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Uczelni Łazarskiego, która współpracuje z uniwersytetami światowej czołówki - Georgetown University, University of Kentucky. Uczelnia Łazarskiego przyjmuje rocznie ponad 30. Visiting Professors. Oferuje ponadto unikatowy magisterski program American MBA, realizowany we współpracy z University of Wisconsin La Crosse oraz 4 programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim walidowane przez University of Wales. Wszystkie dyplomy studiów anglojęzycznych na Uczelni Łazarskiego są uznawane w Stanach Zjednoczonych,dzięki akredytacji Delaware Department of Higher Education.
Od roku 2003/2004 Uczelnia Łazarskiego realizuje wymianę studentów uczelniami partnerskimi w Unii Europejskiej oraz z uczelniami kraju kandydującego-Turcji, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów tak, aby każdy zainteresowany student, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zna doskonale język obcy, miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich.
Obecnie Biuro Programów Międzynarodowych oferuje możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich w krajach, takich jak: Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.
W ciągu prawie 20 lat działalności nawiązaliśmy współpracę z ponad 90 uczelniami na całym świecie.

Baza dydaktyczna

Uczelnia Łazarskiego, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, dysponuje nowoczesnym kampusem, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby wyższej uczelni i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w przestronnych salach ćwiczeniowych i klimatyzowanych aulach, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny i komputerowy. Do dyspozycji studentów oraz wykładowców jest także biblioteka i czytelnia, księgarnia i Centrum Informatyczne, które dysponuje ok. 380 komputerami, w tym ponad 216 z nieograniczonym dostępem dla studentów. Na terenie całego Kampusu studenci oraz wykładowcy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Nasz kampus to:

 • aule wykładowe, wyposażone w system wideokonferencji
 • dostęp do sieci wifi na terenie uczelni
 • parking podziemny i naziemny
 • klimatyzowane pracownie dydaktyczne
 • bar i restauracja
 • teren całego kampusu przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • biblioteka wyposażona w zintegrowany system Patron 3 oraz baza e-brary dające studentom dostęp do bezpłatnych e-booków
 • International Help Desk – centrum pomocy dla studentów polskich i zagranicznych, wspierające studentów w zorientowaniu się w uczelnianych procedurach oraz radzeniu sobie z problemami mieszkaniowymi, zdrowotnymi czy prawnymi


Innowacyjność

Jesteśmy najbardziej innowacyjną polską uczelnią niepubliczną. W 2011 roku, drugi rok z rzędu wygraliśmy konkurs na najbardziej kreatywną i innowacyjną szkołę wyższą oraz zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem "Uczelnia Liderów" - czyli kształcąca absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy.

Rankingi

Regularnie pojawiamy się na czołowych miejscach w rankingach uczelni wyższych w Polsce.

 • od pięciu lat Wydział Prawa i Administracji zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii uczelni niepublicznych.
 • jesteśmy liderem wśród uczelni niepublicznych w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.
 • zostaliśmy uznani już po raz drugi z rzędu za „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” w kategorii uczelni niepublicznych,
 • otrzymaliśmy też tytuł Najlepszego Partnera w Biznesie, przyznawany przez „Home&Market”.
 • nasz prestiż jest corocznie potwierdzany certyfikatami „Wiarygodna szkoła” od 2006 roku oraz „Uczelnia walcząca z plagiatami” od czterech lat.
 • jako uczelnia przyjazna pracodawcom wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów” jesteśmy ściśle powiązani z rynkiem pracy. Tworzymy programy odpowiadające potrzebom pracodawców i aktywnie wspieramy naszych studentów w poszukiwaniu pracy.


Fundacja Uczelni Łazarskiego

Fundacja Uczelni Łazarskiego została powołana aktem notarialnym w dniu 16 lutego 2010r., a zmienionym w dniu 5 listopada 2010r.
Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 15 grudnia 2010 r. Nr w KRS: 0000373132.

Celem nowo powstałej Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności:

 • w zakresie pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach,
 • w zakresie nauki, edukacji, kultury, oświaty, wychowania oraz profilaktyki zdrowotnej,
 • w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • wspieranie działań podejmowanych przez Uczelnię Łazarskiego.


Oferta edukacyjna

Uczelnia Łazarskiego na dwóch Wydziałach kształci studentów kładąc szczególny nacisk nie tylko na przyswojenie teorii, ale także na rozmaite aspekty wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Wykładowcami są naukowcy polscy i zagraniczni, teoretycy z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Dzięki temu możemy zaoferować uczniom system nauczania, który pozwoli im na podjęcie pracy zawodowej zaraz po skończeniu studiów, a nawet w ich trakcie.
Wydział Prawa i Administracji oferuje możliwość podjęcia studiów prawniczych w ramach specjalizacji karnej, cywilnej i gospodarczo-handlowej, a w ramach Kolegium Administracji Publicznej kształci na nowoczesnym i interdyscyplinarnym kierunku administracja.
Wydział Ekonomii i Zarządzania ma w ofercie studia na kierunkach ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Stwarza studentom możliwość wyboru innowacyjnej ścieżki studiów w zakresie e-marketingu, finansów osobistych, zarządzania projektami w sektorze energii odnawialnej i ekonomii ochrony zdrowia.
Ponadto, posiadamy w bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Studium Języków Obcych.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Studia podyplomowe:

 

Akademia Administracji Publicznej

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Design management - zarządzanie innowacjąbd2Zobacz szczegóły
Asystent rodzinybd2Zobacz szczegóły
Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza w administracji publicznejbd2Zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowychbd2Zobacz szczegóły
Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowebd2Zobacz szczegóły
Ochrona praw konsumentówbd2Zobacz szczegóły
Partnerstwo publiczno-prywatnebd2Zobacz szczegóły
Studium zamówień publicznychbd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymibd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymibd2Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Marketera

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
E-marketingbd2Zobacz szczegóły
Marketing miejscbd2Zobacz szczegóły
Marketing i zarządzanie marką w branży spożywczejbd2Zobacz szczegóły
Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w mediachbd2Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Menedżera

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Innovation labbd2Zobacz szczegóły
MBA w ochronie zdrowiabd4Zobacz szczegóły
MBA przedsiębiorczośćbd4Zobacz szczegóły
MBA zarządzaniebd3Zobacz szczegóły
Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi ozebd2Zobacz szczegóły
Menedżer sądowybd2Zobacz szczegóły
Organizacja i zarządzanie oświatąbd2Zobacz szczegóły
Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnychbd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie informacją sportowąbd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie kulturąbd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie projektamibd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie projektami w organizacjibd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie zasobami ludzkimibd2Zobacz szczegóły

 

Akademia Trenera

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Coachingbd2Zobacz szczegóły
Trener biznesubd2Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Prawa Sądowego

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Studium prawa sądowego dla aplikantów adwokackich502Zobacz szczegóły
Studium prawa sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowychbd2Zobacz szczegóły
Studium prawa sądowego dla aplikantów radcowskich502Zobacz szczegóły

 
Akademia Praktyków Prawa

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Prawo podatkowe602Zobacz szczegóły
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychbd2Zobacz szczegóły
Studium regulacji sektorowychbd2Zobacz szczegóły

 

Akademia Prawa dla Przedsiębiorców

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Prawo cywilne - kontraktów handlowychbd2Zobacz szczegóły
Prawo gospodarcze i prawo podatkowebd2Zobacz szczegóły
Prawo handlowe - prawo spółekbd2Zobacz szczegóły
Prawo nieruchomości3bd2Zobacz szczegóły

 

Akademia Rynku Nieruchomości

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Developing i organizacja procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomościbd2Zobacz szczegóły
Doradca ds. nieruchomości1002Zobacz szczegóły
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamibd2Zobacz szczegóły
Wycena nieruchomościbd2Zobacz szczegóły
Zarządzanie nieruchomościamibd2Zobacz szczegóły
Resocjalizacjabd2Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Umiejętności Psychologicznych

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Doradztwo personalne302Zobacz szczegóły
Psychologia w biznesie302Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Skutecznej Komunikacji

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Autokorekcja i sztuka mówieniabd2Zobacz szczegóły
Medialna emisja głosubd2Zobacz szczegóły
Sprzedaż i komunikacja w branży itbd2Zobacz szczegóły

 

 
Akademia Liderek

KierunekLiczba miejscIlość semestrówCenaRekrutacja
Własny biznes z work-life balancebd27 900 złZobacz szczegóły

 

 
Akademia Nowoczesnej Edukacji

KierunekLiczba miejscIlość semestrówRekrutacja
Nowoczesne metody nauczaniabd2Zobacz szczegóły
Prawo oświatowebd2Zobacz szczegóły

 

 

Cennik:

 

Istnieje możliwość płatności ratalnej za poszczególne kierunki. Jednakże, w takim przypadku cena za całość studiów będzie wyższa.

Przysługuje 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.

 

Informacje dodatkowe

Profil studiów Finanse i Bankowość, Marketing i Reklama, MBA, Nauki Polityczne, Nieruchomości, Prawo i administracja, Psychologiczne, Zarządzanie, Handel i Biznes
Cena ---
Faks (22) 54 35 407

Lokalizacja

Warszawa, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
Świeradowska 43, 02-662

Video

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 318
Wyświetlony: 6003

Dodaj opinię o placówce

Dodaj komentarz


Skomentuj przez Facebooka